Sejarah Singkat

          SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo Merupakan Salah Satu Sekolah Bidang Pelayaran yang ada di Indonesia, khusus untuk kota palopo,  sekolah ini adalah satu diantara dua sekolah pelayaran yang ada. SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo berdiri pada tahun 2000 yang didirikan oleh Bapak RUSTAM,SE. Sekolah ini telah meluluskan ratusan alumni yang telah tersebar dan bekerja di daerah – daerah dalam maupun luar negeri. SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo mempunyai 2 Jurusan yaitu, Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga, yang mana kedua jurusan ini mempunyai peminat yang sama banyak. Dari sejak berdirinya, Sekolah ini telah 4 kali melaksanakan Pelantikan perwira Tingkat IV. Pelantikan pertama dilaksanakan pada tahun 2014 dengan jumlah peserta 14 orang dan pelantikan yang kedua dilaksanakan pada tahun 2016 dengan jumlah peserta 34 orangdan yang ketiga dilaksanakan pada tahun 2017 bulan februari kemarin yang diikuti oleh 50 orang peserta. Sedangkan pelantikan kali ini akan diikuti oleh 109 peserta dengan rincian 60 jurusan Nautika Kapal Niaga dan 49 orang dari Jurusan Teknika Kapal Niaga.

          Dan saat ini, taruna yang sedang melaksanakan PRALA sejumlah Kurang lebih 100 taruna dan insya Allah akan dilantik pada angkatan 5 berikutnya. Sementara itu, kurang lebih 100 taruna juga dijadwalkan dalam bulan ini akan mengikuti ujian UKP Pra Prala dan hari ini Pelepasan 80 taruna dalam rangka mengikuti PSG selama 6 bulan dikapal. para peserta didik juga mengikuti proses Ujian Nasional ataupun UN yang mana ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Ijazah akademi. Setelah peserta didik dinyatkan lulus, masih ada tahapan – tahapan yang mereka mesti lalui, seperti SIMULATOR, UJIAN PRA PRALA, PRALA, dan Ujian PASCA PRALA. Tahapan – tahapan inilah yang tidak semua SMK lalui tetapi kami di SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo Harus Laksanakan.